Avukatlarımız

user-png-icon-10
HAKAN SİL
Ceza Hukuku
585e4bc4cb11b227491c3395
SEVDA SİL
İş hukuku
585e4bc4cb11b227491c3395
Ezgi Sil ORHUN
Aile Hukuku
uzmanlık alanlarımız

ESH Hukuk Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Esh Hukuk, özellikle uzmanlık alanına giren Ticari Ceza Hukuku, İcra Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Hukuku dalları başta olmak üzere, soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

iletişime geçin

ESH Hukuk Bürosu; işveren-çalışan ilişkisinin kurulması, hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, işyeri prosedürlerinin iş hukukuna uygunluğunun sağlanması ile, iş hukuku prosedürlerinin doğru uygulanması, sözleşme feshi, tazminat, ikale sözleşmeleri, rekabet yasağı uygulamaları konularında danışmanlık verilmesi ve herhangi bir ihtilaf halinde, dava avukatlığı olmak üzere tüm iş hukuku konularında hem işveren hem de çalışanlara hizmet vermektedir.

İletişime Geçin

02422303130

ESH Hukuk İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

ESH Hukuk tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

• Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri

• Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve
yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

• İflas Erteleme

• Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi.

İletişime Geç

Medeni hukukun çeşitli alanlarında yıllar içinde oluşturduğu tecrübe ve birikimle ESH Hukuk Bürosu; Türk vatandaşları ve yabancılar için mirasçılık belgesi alınması ve mirasın paylaşımı, tereke tespiti, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, sorunlu miras ihtilaflarının çözümlenmesi, vasiyetname düzenlenmesi ve tenfizi, vesayet, evlilikte mal paylaşımı sözleşmeleri, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, velayet ve nafaka ihtilaflarının çözüme kavuşturulması başta olmak üzere, ahkâmı şahsiye (şahıs hukuku hükümleri) ile ilgili olarak gerek koruyucu avukatlık, gerekse danışmanlık ve dava avukatlığı hizmetleri vermektedir.

İletişime Geç

0242 230 31 30

ESH Hukuk, Şirketler Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır.ESH Hukuk tarafından Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

• Şirket genel kurul toplantılarının yapılması

• Sermaye artırımları/indirimleri

• Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık

• Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık

• İrtibat bürolarının kurulması

• Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler

• Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

İletişime Geç

0242 230 31 30