Uzmanlık Alanlarımız

18 yıllık
tecrübe

1999 Yılında Antalya’da kurulan ESH Hukuk, yılların tecrübesi ile birlikte her hukuk alanında uzmanlık kazanmıştır. Davanız hangi konuda olursa olsun ESH Hukuk’ta her zaman bir çözüm ve sonuç bulabilirsiniz. 

Ceza Hukuku
Esh Hukuk Bürosu müvekkillerine, soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Ayrıca, soruşturma ve dava öncesinden, soruşturma ve davaların titizlikle yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.
İş Hukuku
Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması. Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli. İş kazası veya hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık. Tüm Çalışma mevzuatının uygulanması
İcra Hukuku
Tüm icra ve iflas hukuku davaları
Sigortalar Hukuku
Uluslararası Hukuk
Şirketler Hukuku
Birleşme ve Devralma. Şirket Bölünmeleri. Şirket Kuruluşları